Kontakt

www.helloanimation.com

Helloanimation

ПРОИЗВОДЊА КИНЕМАТОГРАФСКИХ ДЕЛА, АУДИО-ВИЗУЕЛНИХ ПРОИЗВОДА И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА

Мануела Радојковић ПР

Булевар Немањића 42/5, 18000 Ниш

ПИБ: 110049750

Матични број: 64611577

Текући рачун: 160-478006-09 Банка Интеса

Управа за трезор: 840-24992763-26

Телефон: 0690209761

0648841887

066092010

office@helloanimation.com

marko@helloanimation.com